4

Een brug tussen Human Resource & Operations

2

Met oplossingen voor HR -vraagstukken

1

Om Impact van medewerkers te vergroten

3

Door Impact helder en inzichtelijk te maken

Wij werken gezamenlijk aan de organisatie van de toekomst… Benieuwd? 

People Analytics

Een organisatie inzicht geven in de eigenschappen van de workforce en de relatie met performance om de operatie te ondersteunen.

De focus ligt op de capaciteiten van een persoon, team of afdeling in samenhang met de prestatie binnen de organisatie.

“Het creëren van een agile organisatie”

“Aangenomen op ervaring en ontslagen op persoonlijkheid”

De kosten van een miss hire zijn enorm… voorkom dit door te kijken naar de behoefte van de organisatie.

 

“De juiste man op de juiste plaats”

Medewerkers in hun kracht zetten = hogere engagement en betere performance.

 

“Het verborgen werkpotentieel van Nederland”

Het efficiënt inzetten van People Analytics zorgt dat je het capaciteiten van medewerkers binnen de organisatie ten volste benut.

Door People Analytics ontstaat er

Inzicht in succesvolle teams en individuele medewerkers.

Inzicht in team dynamiek.

Het vergrootte van de slaagkans van nieuwe werknemers door middel van een onderbouwd profiel DNA.

Het dynamisch kunnen sturen op de behoefte van de organisatie en de teams op elk moment.

Een predictief model om succes in de toekomst te vergroten.

Modus Operandi

Discovery
Strategy
Empty section. Edit page to add content here.
Activation
Empty section. Edit page to add content here.
Agility & Optimalisation
Empty section. Edit page to add content here.

Multi Disciplinair

Consultancy0%
psychometrie0%
Data Science0%

Tools & Services

ORGANISATIE DNA

In het Organisatie DNA wordt een blauwdruk geschetst van de organisatie of afdeling en de vraagstukken die daarin spellen. Er wordt een overzicht gemaakt van de bestaande data en nieuw te verkrijgen data om deze vraagstukken inzichtelijk te maken.

TALENT DNA

Kandidaten selecteren op eigenschappen en kwaliteiten die aantoonbaar een positieve invloed hebben op het resultaat levert meer grip op het uiteindelijke succes van nieuwe medewerkers. Medewerkers die meer omzet opleveren en daarbij ook beter op hun plek zitten.

SYNERGIE

De Synergy oplossing van smartops maakt het optimale balans met de hoogste impact binnen een team zichtbaar. Welke eigenschappen liggen aan de basis van een succesvol team. Kennis kan je vergaren maar Synergie ontstaat.

ENGAGE

Met de Engagement tool kan de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers worden geanalyseerd. Waarbij wordt gekeken naar de eigen taken en vaardigheden enerzijds en rol binnen, en naar de organisatie anderzijds.

Profile

De Profile is een persoonlijkheidsmeting waarbij de focus ligt op werk gerelateerde schalen. De Profile meet zes domeinen en 30 facetten die een uitgebreid inzicht geven in een medewerkers persoonlijkheid en daarmee de gedragskenmerken.

TEAM SCOPE

De Team Scope meet de kenmerkende manier waarop individuen zich gedragen, een bijdrage leveren en met anderen omgaan binnen het team. De Team Scope is gebaseerd op het Belbin model en bestaat uit 9 rollen. Met de teamscope wordt een balans binnen een team zichtbaar.

PIONIEREN DOE JE NIET ALLEEN

Daarom brainstormen wij graag mee over de toekomst van organisaties en hoe wij hier een rol in kunnen spelen. 

189

Koppen koffie

12

Partners

28

Brainstormsessies

6

Succesvolle projecten

ACADEMY

Big Data neemt een steeds grotere rol in binnen organisaties. Ook voor Human Resources wordt hier steeds meer van verwacht en worden de mogelijkheden van data gebruik vergroot. In de training Big Data & HRM wordt de basis gelegd om als HR professioneel meer uit de organisatie te halen door een simpelweg gebruik te maken van de data die binnen de organisatie aanwezig is.

Customized dashboard

Iedere organisatie is anders. Daarom maken wij oplossingen op maat. Ook benieuwd hoe een dashboard voor jouw organisatie eruit kan zien?

Download de People Analytics Whitepaper

Tips & Tricks
Krijg een eerste indruk van People Analytics in de praktijk
Ben je ook benieuwd hoe People Analytics jou kan helpen bij het future proof maken van je organisatie?